Inkassoskolan
Bookmark and Share

Hur mycket är 1 procent för ditt företag? Fem rutiner som sparar tusenlappar – eller mer!

Intrum7-640x300
Alla storföretag har dem – kreditpolicys. Och att ha rutiner för din fakturering är faktiskt minst lika viktigt för mindre företag, i snitt förlorar svenska företag nämligen 1 procent av sin omsättning varje år på grund av obetalda fakturor. Att ha en kreditpolicy är dessutom inte alls lika jobbigt som det låter – här är några enkla steg att följa.

En procent av din omsättning kanske inte låter som så mycket. Men tänk om – hur många procent av din vinst innebär det? En obetald faktura slår nämligen direkt mot din vinstmarginal, och därmed minskar kanske din möjlighet till aktieutdelning eller att investera för tillväxt.

– Ju längre du väntar, desto större är risken att du inte får betalt för din faktura. Så enkelt är det. De företag som effektiviserar fakturahanteringen och kravprocesserna märker en stor positiv effekt i sin ekonomi, säger Ulrika Bragg, Inkassoansvarig på Intrum Justitia Sverige AB.

Här är några tips för hur du sätter upp smarta faktureringsrutiner för ditt företag:

  • Ta för vana att granska dina kunders historik med hjälp av kreditupplysningsbyråer. Såväl nya som befintliga kunder bör granskas regelbundet.
  • Skriv ett avtal. Det är många småföretagare dåliga på, och det kostar tyvärr pengar.
  • Ange tydliga villkor i avtalet – villkor som skyddar dina rättigheter och begränsar din ansvarsskyldighet. Säkerställ i förväg att kunden accepterar dina villkor, i stället för att bara ange dem på fakturan efter att jobbet är gjort.
  • I avtalet: Sätt tidsgränser för att bestrida ett köp och förklara omständigheterna under vilka avtalet kan brytas eller avslutas.
  • När det är dags att fakturera – skicka tydliga och korrekta fakturor. De ska innehålla korrekt namn på kunden, namn på beställaren, ett klart angivet belopp, en klart angiven förfallodag samt en korrekt beskrivning av vara eller tjänst.
  • Hänvisa till den lagstiftning som finns kring sena betalningar.
  • Kontakta omedelbart kunder som inte betalar. Att vänta ökar risken för att du inte ska få betalt alls.  För att visa att du menar allvar bör du också debitera dröjsmålsränta – om det bara blir ett tomt hot så lär sig kunden det.

Känner du att du ändå har svårt att få betalt? Då finns det två alternativ – och även här är det viktigt att du har klara rutiner för hur du ska gå tillväga.

Sälj dina fakturor och få betalt på dagen. Med den här metoden behöver du inte ens vänta in förfallodatumet, utan får pengarna inom 24 timmar. 
Läs mer om att sälja dina fakturor HÄR!

Använd en inkassotjänst – det ökar kundens betalningsvilja och sparar dig tid och frustration.
Läs mer om hur inkasso fungerar HÄR!


Intrum1-640x300

Inkasso för företagare – så bekämpar du förseningarna

Inkassoskolan
Vad innebär det att skicka ett inkassokrav till en kund som inte betalar, och hur kan det påverka er relation? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring inkasso.